< ] ^ ] 

    

[ Página Anterior ][ Versão Chinesa ]


REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Diploma:

Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

BO N.º:

18/2009

Publicado em:

2009.5.4

Página:

688-697

 • Publicação da lista de todos os membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo.

Versão Chinesa

Diplomas
relacionados
:
 • Lei n.º 3/2004 - Lei eleitoral para o Chefe do Executivo.
 • Categorias
  relacionadas
  :
 • ELEIÇÃO PARA O CHEFE DO EXECUTIVO - CHEFE DO EXECUTIVO -
 • Notas em LegisMac

  Versão original em formato PDF

  Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

  Faz-se pública, nos termos do n.º 1 do artigo 29.º da Lei Eleitoral para o Chefe do Executivo, aprovada pela Lei n.º 3/2004, com as alterações que lhe foram dadas pela Lei n.º 12/2008, e republicada integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 392/2008 — a lista de todos os membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (ordenados de acordo com os apelidos e nomes chineses, segundo o número crescente de traços dos caracteres tradicionais chineses, o nome com «*» é o nome em chinês declarado pelo respectivo membro).

  1.º sector:

  Sector industrial, comercial e financeiro

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Dos Santos, Jose Manuel* 50064112
  2 Wang, Sai Man 50879543
  3 Wong, Cheng Wai 12403523
  4 Wong, Porfirio Hau Yan Samson 50593193
  5 Si Tou, Tek Lam 50628981
  6 Chu, Chac Lam 50226901
  7 Kong, Mei Fan 50451319
  8 Dos Santos Gonçalves, Manuel Maria 50093814
  9 Ho, Ioc Tong 50171297
  10 Ho, Pui Fan 50499912
  11 Ho, Kuai Leng 50330059
  12 Ho, Fu Keong 73780009
  13 Ho, Va Tim 50068592
  14 U, Kin Cho 50554914
  15 Ung, Choi Kun 52111382
  16 Ng, Lee Fan 50576990
  17 Ng, Chi Sing 12401113
  18 Ng, Vitor 50072131
  19 Ng, Fok 50026277
  20 Ng, Wai Hong 73528713
  21 Loi, Keong Kuong 74099177
  22 Lui, Luís* 51369221
  23 Sam, Chin Peng 50188044
  24 Lei, Chi Fong 50232289
  25 Lei, Iok 72720634
  26 Lei, Iong Fai 73539876
  27 Li, Kwok Tai Jack 51343333
  28 Lei, Hon Kei 50039569
  29 Un, Kin Kuan 74204348
  30 Lam, Kam Seng Peter 50422419
  31 Lam, Wai Hou 50303981
  32 Iau, Kam Hoi 50160092
  33 Sin, Chi Yiu 50067594
  34 Iu, Kin Chi 50221415
  35 Si, Chi Hok 50199454
  36 Sze, Lee Ah 52139326
  37 Or, Wai Sheun 50797844
  38 Ferreira, Antonio* 50103340
  39 Leng, Sai Vai 50811181
  40 Leng, Sai Hou 50387356
  41 Tsui, Wai Kwan 50193812
  42 Choi, Tat Meng 50892165
  43 Ma, Iao Lai 50175165
  44 Ma, Chi Ngai Frederico 50840396
  45 Chui, Yuk Lum Antonio 50157379
  46 Cheong, Chi Sang 50835990
  47 Leong, Wa 12383998
  48 Leong, Iam Chong 50090752
  49 Leong, Su Sam 72186984
  50 Mok, Kuan Iek 50120575
  51 Trindade Morgado, Jose Manuel* 51564102
  52 Hoi, Sai Iun 50114198
  53 Hoi, Lai Kin 50281120
  54 Chan, Siu Hung 50320951
  55 Chan, Chi Kit 72577968
  56 Chan, U Ion 51064020
  57 Chan, Jose Floriano Pereira 50007541
  58 Khan, Zaridad 50170448
  59 Chan, Wing Lam 50258953
  60 Chan, Chak Mo 12378030
  61 Mak, Chi Kun 50105519
  62 Lou, Cheok Weng 72657463
  63 Cham, Pui Kei 50115062
  64 Fong, Chi Keong 50154616
  65 Wong, Ian Man 12482626
  66 Vong, Veng Hin 50405851
  67 Wong, Chi Seng 50102623
  68 Wong, Kin Chong 12473914
  69 Vong, Kok Seng 50193572
  70 Wong, I Mun 51866168
  71 Vong, Su Sam 50166693
  72 Ip, Sio Cheong 50556141
  73 Ip, Kai Ming 52126711
  74 Ip, Sio Man 50365295
  75 Jan Lei, Ioi Hang 51207207
  76 Lau, Veng Seng 50231034
  77 Lao, Nga Fong 74281643
  78 Lau, Hong Meng 51785574
  79 Lau, Kam Seng 50387901
  80 Tang, Kuan Meng José 50104660
  81 Tang, Peng Tim 50323682
  82 Tang, Kin Wai 50339746
  83 Lai, Chung Fun 12197851
  84 Lai, Chan Keong 71699060
  85 Lou, Kuok Keong 12287496
  86 Lou, I Wa 50308469
  87 Sio, Ng Kan 50846716
  88 Sio, Chi Wai 50396894
  89 Sio, Tak Hong 12690038
  90 Fok, Lai Si Agnes 50631951
  91 Pao, Chi Meng 50273457
  92 Chong, Sio Kin 12529913
  93 Chong, Coc Veng 50230606
  94 Ngan, In Leng 73536849
  95 Leitão Rodrigues, Humberto Carlos* 50110097
  96 Tam, Pak Yip 50944545
  97 Sou, Chon Heng 50136498
  98 So, Hoi Fai 50373901
  99 So, Shu Fai Ambrose 12634143
  100 De Sousa, Herculano Jorge 13299508

  2.º sector

  1. Subsector cultural

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 U, Kin Tong 50562354
  2 Lei, Seng Chon 70577465
  3 Lei, Pang Chu 70074232
  4 Lei, Kun Teng 74384397
  5 Lam, Chong 73264806
  6 Lam, Fong Ngo 50218486
  7 Leong, On Kei 73858888
  8 Leong, Man Nin 73225443
  9 Leong, Chi Sang 50540855
  10 Kuok, Keng Man 12252482
  11 Chan, Chan Va 70980529
  12 Vong, U Kuong 50383017
  13 Chiang, Sao Meng 50477470
  14 Tang, Kam Seong 50251735
  15 Lai, Seng Ieng 51676500
  16 Fok, Chi Chiu 50200443
  17 Che, Seak Man 74076092
  18 Lo, Song Man 73032781

  2. Subsector educacional

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Van, Iat Kio 50763325
  2 Chu, Kam Fong 73991952
  3 Ho, Sio Kam 50750447
  4 Ho, Heong Peng 72954878
  5 Lei, Heong Iok 12426243
  6 Lei, Meng Kei 50643527
  7 Lei, Pak Fai 73287161
  8 Un, U Wa 73011710
  9 Da Silva, Maria Edith* 50059146
  10 Kou, Kam Fai 50729623
  11 Ao, Cam Iong 50112523
  12 Leong, Sio Pui 50472299
  13 Leão, João Baptista Manuel 50014158
  14 Chan, Hong 52073442
  15 Wong, Lai Heng 51267979
  16 Lau, Sin Peng 71079271
  17 Ao, U Hong 51556181
  18 Lai, Iat Long 50350222
  19 Kuan, Sio Hong 73011256
  20 So, Ying Suen 12563292

  3. Subsector profissional

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Iao, Sok Soi 73131492
  2 Dias Azedo, António José 50203751
  3 Zhu, Yue Xia 51951515
  4 Ho, Mei Va* 50191402
  5 Lei, Sut Peng 50788322
  6 Wong, Cheong Nam 73372435
  7 Lam, Elias 50190941
  8 Lam, Teng 72910110
  9 Lam, In Nie 50803717
  10 De Assis Cordeiro, Monica Micaela* 50055771
  11 Choi, Tak Meng 50407980
  12 Dos Santos Marreiros, Carlos Alberto 50170364
  13 Chui, Sai Cheong 50124494
  14 Cheong, Lai Ma 50348358
  15 Leong, Man Io 50466929
  16 Leong, Kam Chun 50311695
  17 Chan, Iek Lap 50756972
  18 Chan, Mun Cheong 12210779
  19 Neto Valente, Joaquim Jorge Perestrelo 50266584
  20 Wong, Eddie Yue Kai 50178789
  21 Pinto, Casimiro De Jesus 50607126
  22 Wong, Pou I 12446803
  23 Vong, Hin Fai 50315845
  24 Yip, Wing Fat Frederick 50538396
  25 Lao, Iek Wan 50280692
  26 Choi, Chi Long 50402239
  27 Cheang, Kin Lap 50419217
  28 Tai, Wa Hou 74388752
  29 De Oliveira Rodrigues, Jose Manuel* 50082049
  30 Kuan, Su Kun

  50215458

  4. Subsector desportivo

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Van, Kuan Lok 71676712
  2 Lei, Man Iam 72291198
  3 Wu, Chong Fai 50946037
  4 Ma, Iao Hang 50227784
  5 Chan De Noronha, Weng Kit 50341775
  6 Chang, Chin Nam 50481829
  7 Fernandes, Antonio 50009836
  8 Fong, Wun Man 50156785
  9 Lo, Keng Chio 50064658
  10 Pau, Ma Chong 50516822
  11 Che, Kuong Hon 50142777
  12 Laam, Wah Ying Eddie 50241603

  3.º sector

  1. Subsector do trabalho

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Fong, Kin Kuan 50315233
  2 Fão, Jorge Manuel* 50055847
  3 Kong, Veng Fai 70486410
  4 Ho, Kuai Heng 71070502
  5 Ho, Sut Heng 51050581
  6 Iu, Veng Ion 50112507
  7 Ng, So Foon 52081734
  8 Lei, Pou Loi 72222391
  9 Un, Oi Mou 50538008
  10 Un, Iok Meng 50146562
  11 Botelho Dos Santos, Rita 50245653
  12 Lam, Heong Sang 73536096
  13 Iao, Hin Chit 51056430
  14 Tong, Chi Kin 72986250
  15 Tong, Kin Mao 50050988
  16 Tong, Kin San 50859404
  17 Cheong, Man Fun 72545841
  18 Leong, Chun 50183219
  19 Leong, Kun Fong 73163578
  20 Leong, Pou U 50918481
  21 Kuok, Leong Son 72816275
  22 Chan, Ioi Kong 51775757
  23 Chan, Kam Meng 50817469
  24 Chang, Chi On 72955370
  25 Fung, Kam Hee 51824761
  26 Fong, Ka Fai 50739994
  27 Fong, Koc Hon 50221613
  28 Wan, Chun 72969520
  29 Man, Kuan 73014052
  30 Ip, Iu Veng 70902994
  31 Chio, Pou Wan 73146201
  32 Choi, Man Lan 73005555
  33 Tam, Pou Iong 50576271
  34 Chiang, Chong Sek 50308790
  35 Cheang, João Bosco Hong Lok 50926534
  36 Tang, Fong Chan 50545581
  37 Lo, Soi I 50570969
  38 Tai Wong, Kuai Leng 12248936
  39 Sit, Kun Peng 70607353
  40 Sou, Pedro 50408681

  2. Subsector dos serviços sociais

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Ho, Kam Ha 73702573
  2 Ng, Siu Lai 13236104
  3 Ung, Si Meng 70160098
  4 Ng, Sao Keng 73011322
  5 Ung, Pui Kun 72070345
  6 Sam, Iok Ha 73049645
  7 Lee, Tin Sheung 52149648
  8 Lei, Loi Tak 50090075
  9 Iun, Ioc Va 50537919
  10 Xavier Sales Ritchie, Anabela Fátima* 50053602
  11 Sin, Chi Young 50440288
  12 Iu, Iu Cheong 72103666
  13 Wu, Keng Kuong 51054955
  14 De Freitas, Antonio Jose 50110469
  15 Ferreira, Maria De Fatima Salvador Dos Santos 50041938
  16 Au, Tin Heong 70221452
  17 Leong, Chong Kao 72988025
  18 Leong, Wai Lam 50840552
  19 Leong, Heng Kao 72865835
  20 Hoi, Kuok Sun 73435745
  21 Chan, Melinda Mei Yi 50806132
  22 Chen, Chien Ying Charles 12414579
  23 Chan, Kit Ieng 73310229
  24 Fong, Kam Soi 50133420
  25 Wong, Chou Tim 50856335
  26 Vong, Io Kao 50243625
  27 Ieong, Sau Man 72127889
  28 Ieong, Hou In 73387235
  29 Lao, Mui Kuai 50400241
  30 Lau, Kam Ling 50426022
  31 Pun, Chi Meng 50390269
  32 Lou, Wai Sek 73190381
  33 Law, Tak Meng 50576024
  34 Kuan, Weng Fong 73624942

  3. Subsector da religião

  1)Representantes de associações católicas

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Lei Xavier, Luis* 50074293
  2 Lau, Him Sang João Evangelista 50181601

  2)Representantes de associações budistas

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Kok, Tang Kei 50648328
  2 Sik, Kin Chiu 13316948

  3)Representante de associações protestantes

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Lam, Yam Man 72916281

  4)Representante de associações tauístas

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Ng, Peng Chi 50456656

  4.º sector

  1. Representantes dos deputados à Assembleia Legislativa

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Lee, Chong Cheng 50776210
  2 Sam, Chan Io 50415926
  3 Chow, Kam Fai David 52002805
  4 Iong, Weng Ian 50697598
  5 Pereira Coutinho, José Maria 50204163
  6 Cheung, Lup Kwan Vitor 50392455
  7 Chou, Susana 50219963
  8 Leong, Heng Teng 50727338
  9 Xavier, Philip 50004738
  10 Chan, Meng Kam 73575524
  11 Ho, Teng Iat 72206477
  12 Ieong, Tou Hong 74432006
  13 Lao, Pun Lap 50689223
  14 Alves, Leonel Alberto 50171511
  15 Cheang, Chi Keong 50749977
  16 Kwan, Tsui Hang 51796654

  2. Deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Lei, Pui Lam 50843150
  2 Chio, Ngan Ieng 50747450
  3 Ling, Paula Hsião Yun 50864172
  4 Io, Hong Meng 73425225
  5 Kou, Hoi In 50346022
  6 Chui, Sai Peng Jose 50330760
  7 Leong, Iok Wa 50621994
  8 Leong, Vai Tac 50304062
  9 Lok, Po 50775774
  10 Ho, Iat Seng 50636893
  11 Lau, Cheok Va 71944128
  12 Lao, Ngai Leong 73434037

  3. Representantes dos membros de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês

  N.º Nome N.º do BIRP
  1 Iao, Tun Ieong 51234730
  2 Wong, Pan Seng 50305010
  3 Ho, Stanley Hung Sun 12608881
  4 Ng, Lap Seng 73402653
  5 Li, Amber Jiaming 12681482
  6 Ma, Man Kei 50026764
  7 Au, Stanley Chong Kit 50402148
  8 Hoi, Kin Hong 73567398
  9 Yeung, Tsun Man Eric 50721679
  10 Liu, Chak Wan 50599273
  11 Lao, Hin Chun 50070176
  12 Pun, Hon Veng 71746721

  Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo, aos 27 de Abril de 2009. — Presidente: Chu Kin; Vogais: Ma Iek, Fong Man Chong, José Chu, Chan Chi Ping, Victor.


  [ Página Anterior ][ Versão Chinesa ]

     

   < ] ^ ] 

      

  Versão PDF optimizada para Adobe Reader 7.0 ou superior.
  Get Adobe Reader